Školení lyžařských instruktorů

Kvalifikační kurz „Instruktor lyžování“

 

Rakousko

Haus Angermaier, Flattach, Rakousko

 • 26. – 29. 10. 2017 - základní, doškolovací a carvingový kurz

 

Česká republika

Apartmánový dům, Monínec

 • 15. – 19.11.2017 – základní kurz
 • 17. – 19.11.2017 – doškolovací kurz
 • 22. – 26.11.2017 – základní kurz
 • 24. – 26.11.2017 – doškolovací kurz

 

Horský hotel Moravice, Eden, Karlov pod Pradědem, Jeseníky

 • 06. – 10.12.2017 – základní kurz
 • 08. – 10.12.2017 – doškolovací kurz
 • 13. – 17.12.2017 – základní kurz
 • 15. – 17.12.2017 – doškolovací kurz

 

Nabídka kvalifikačních kurzů „Instruktor lyžování“

 

Vážení ředitelé, učitelé, tělocvikáři, instruktoři,
od roku 2008 se zabýváme školením lyžařských instruktorů, a proto i letos bychom vás rádi pozvali na školení kvalifikačních i doškolovacích kurzů potřebných pro výuku lyžování, jak pro školní lyžařské kurzy, tak i pro komerční lyžařské školy.

 • Kvalifikační kurz „Instruktor základního lyžování“
 • Doškolovací kurz „Instruktor základního lyžování“
 • Kvalifikační kurz „Instruktor školního lyžování“
 • Doškolovací kurz „Instruktor školního lyžování“

 

Kurz je zaměřen na nejmodernější trendy současného lyžování. Cílem školení instruktorů lyžování je účastníky proškolit tak, aby si osvojili metody výuky lyžování pro různé kategorie zájemců, což znamená zejména umět naučit lyžovat kohokoliv a připravit je pro práci na školních výcvikových kurzech a v komerčních lyžařských školách. Akreditovaným vzdělávacím zařízení MŠMT ČR tohoto kurzu je HP sport servis – centrum volného času, z.s. (č.j.: 116/2015-50) spolupracující i s MARiMAR s.r.o. Po úspěšném absolvování kvalifikačního kurzu účastníci obdrží průkaz a osvědčení s licencí: Instruktor základního nebo školního lyžování (dle výběru) a opravňují absolventy k samostatnému plánování, vedení a vyhodnocování výcviku. Tato kvalifikace je také nezbytnou podmínkou pro personální zabezpečení lyžařských výcvikových zájezdů (viz Metodický pokyn k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT - č.j. 37 014/2005-25 z 22.12.2005).

Průkaz s dosaženou licencí má platnost 5 let. Platnost licence „Instruktor základního nebo školního lyžování“ je ale časově neomezená.

 


Dle rozhodnutí Komise pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu MŠMT ČR se nově dělí lyžařské kvalifikace na interní a profesní. Jelikož víme, že se málokdo orientuje v současných kvalifikacích, proto přikládáme jejich přehled.

 

Lyžařské kvalifikaceDruh kvalifikaceVydání ŽLDélka školeníNázvy specializacíMin. věkMin. praxe
1.1. Praktikant sjíždění(Psj)/ běhu(Pběh)/
zákl. lyžování*(PZL)/telem. lyžování(PTL)
Interní Ne 20 hod. výběr Sj/Běh/ZL/Telemark 15 let 0
1.2. Instruktor sjíždění(ISj)/
běhu(Iběh)/základního lyžování*(IZL)/
školního lyžování*(IŠL)/telem.lyž.(ITL)
Interní Ne 50 hod. výběr Sj/Běh/ZL/ŠL/Telemark 18 let 0
1.3. Instruktor lyžování (IL)se specializací
sjíždění, běh, telemark
Profesní Ano 150 hod. 150 hod. Sj/Běh/Tel 18 let 7 dnů
1.4. Cvičitel lyžování (2 specializace) Interní Ne 250 hod. 150 hod 1.3.(IL) + 100hod Běh/Sj/Snb/Tel 18 let 14 dnů
1.5. Učitel lyžování Interní Ne 450 hod. dle akreditace VŠ 18 let  

 

Program kurzu a způsob ověřování získaných znalostí a dovedností
Kurz je rozdělen na obecnou (teoretickou) a praktickou část. Praktická část je směřována na dopolední a odpolední části dne dle povětrnostních podmínek určených sjezdovek. Obecná (teoretická) část kurzu poté navazuje školící formou částečně před večeří nebo po večeři dle programu.

Obecná část

 • písemné testy z výuky lyžování, didaktika, bezpečnost, výzbroj, výstroj oborů anatomie, fyziologie, sportovního tréninku, traumatologie a základní první pomoc

Praktická část

 • metodický výstup (technika a metodika), ústní zkouška

Lektorský sbor
Milan Břinčil – učitel lyžování, délka praxe 40 let
Ing František Gut – učitel lyžování, délka praxe 20 let
Marcel Huňka – cvičitel lyžování, délka praxe 10 let
Kamil Vlček – instruktor lyžování

 

img-loader img-loader img-loader