Školení lyžařských instruktorů

Nabídka kvalifikačních kurzů „Instruktor základního nebo školního lyžování“

 

Nabídka základních/doškolovacích kurzů v ČR

Místo: hotel Morava, Dolní Dvůr, Krkonoše

Cena: 4 600 Kč/os základní kurz (st-ne nebo pá-út)
3 600 Kč/os doškolovací kurz (pá-ne)

Cena zahrnuje: ubytování, plná penze, studijní materiály, kurzovné, vystavení průkazu + certifikát
Cena nezahrnuje: dopravu (můžeme zajistit nebo spolujízda), skipas (cca 1 500 Kč/os)


Termíny:
12. 12. – 16. 12. 2018  základní kurz
14. 12. – 16. 12. 2018  doškolovací kurz
03. 04. – 07. 04. 2019  základní kurz
05. 04. – 07. 04. 2019  doškolovací kurz

 

Vážení ředitelé, učitelé, tělocvikáři, instruktoři,

Od roku 2008 se zabýváme školením lyžařských instruktorů, a proto i letos bychom vás rádi pozvali na školení kvalifikačních i doškolovacích kurzů potřebných pro výuku lyžování, jak pro školní lyžařské kurzy, tak i pro komerční lyžařské školy.

  • Kvalifikační kurz „Instruktor základního lyžování“
  • Doškolovací kurz „Instruktor základního lyžování“
  • Kvalifikační kurz „Instruktor školního lyžování“
  • Doškolovací kurz „Instruktor školního lyžování“

Kurz je zaměřen na nejmodernější trendy současného lyžování. Cílem školení instruktorů lyžování je účastníky proškolit tak, aby si osvojili metody výuky lyžování pro různé kategorie zájemců, což znamená zejména umět naučit lyžovat kohokoliv a připravit je pro práci na školních výcvikových kurzech av komerčních lyžařských školách. Akreditovaným vzdělávacím zařízení MŠMT ČR tohoto kurzu je HP sport servis–centrum volného času,z.s. (č.j.: 067/2018-50) spolupracující s cestovní kanceláří MARiMAR s.r.o. Po úspěšném absolvování kvalifikačního kurzu účastníci obdrží průkaz a osvědčení s licencí Instruktor základního nebo školního lyžování (dle výběru) a opravňují absolventy k samostatnému plánování, vedení a vyhodnocování výcviku. Tato kvalifikace je také nezbytnou podmínkou pro personální zabezpečení lyžařských výcvikových zájezdů (viz Metodický pokyn k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT - č.j. 37 014/2005-25 z 22.12.2005).

 Průkaz s dosaženou licencí má platnost 5 let. Platnost licence „Instruktor základního nebo školního lyžování“ je ale časově neomezená.

Dle rozhodnutí Komise pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu MŠMT ČR se nově dělí lyžařské kvalifikace na interní a profesní. Jelikož víme, že se málokdo orientuje v současných kvalifikacích, proto přikládáme jejich přehled.

Lyžařské kvalifikaceDruh kvalifikaceVydání ŽLDélka školeníNázvy specializacíMin. věkMin. praxe
1.1. Praktikant sjíždění(Psj)/ běhu(Pběh)/
zákl. lyžování*(PZL)/telem. lyžování(PTL)
Interní Ne   výběr Sj/Běh/ZL/Telemark 15 let 0
1.2. Instruktor sjíždění(ISj)/
běhu(Iběh)/základního lyžování*(IZL)/
školního lyžování*(IŠL)/telem.lyž.(ITL)
Interní Ne 50 hod. výběr Sj/Běh/ZL/ŠL/Telemark 18 let 0
1.3. Instruktor lyžování (IL)se specializací
sjíždění, běh, telemark
Profesní Ano 150 hod. 150 hod. Sj/Běh/Tel20 hod. 18 let 7 dnů
1.4. Cvičitel lyžování (2 specializace) Interní Ne 250 hod. 150 hod 1.3.(IL) + 100hod Běh/Sj/Snb/Tel 18 let 14 dnů
1.5. Učitel lyžování Interní Ne 450 hod. dle akreditace VŠ 18 let  

Program kurzu a způsob ověřování získaných znalostí a dovedností 

Kurz je rozdělen na teoretickou (obecnou) a praktickou část.
Praktická část je směřována na dopolední a odpolední části dne dle povětrnostních podmínek určených sjezdovek.
Teoretická (obecná) část kurzu poté navazuje školící formou částečně před večeří nebo po večeři dle programu. 

Teoretická část
Písemné testy z výuky lyžování, didaktika, bezpečnost, výzbroj, výstroj oborů anatomie, fyziologie, sportovního tréninku, traumatologie a základní první pomoc

Praktická část
Metodický výstup (technika a metodika), ústní zkouška

Lektorský sbor
Milan Břinčil – učitel lyžování
Marcel Huňka – cvičitel lyžování
Jakub Dostál – instruktor lyžování

 

REZERVACE KURZU:

Marcel Huňka – garant kurzu
Tel.: +420 603 552 628 (NONSTOP)
E-mail: [email protected]

 

Stažení přihlášky ZDE

 

img-loader img-loader img-loader