Martin Kolena

O mně: 
Martin již několik let spolupracuje s naší cestovní kanceláří HP sport servis. Již od svých 18-ti let pracuje s dětmi na různých pozicích (Manažer pobytů- hlavní vedoucí, oddílový vedoucí, vychovatel, instruktor tance, instruktor první pomoci, instruktor lyžování či zdravotník). Stručně řečeno celý život pracuje s dětmi na ŠvP, táborech, táborech pro rodiče s dětmi nebo lyžařských kurzech.
Jako pedagog volného času vystudoval „vychovatelství“ a „speciální pedagogiku“ na UJEP v Ústí nad Labem.  Rád vytváří a realizuje bez problémů programy pro děti i dospělé.  Kromě pedagogické činnosti se Martin na pobytech prezentuje i svou amatérskou „ fire show“ a tancem zumby. Mimo jiné působí v létě i jako „Instruktor plavání“.
Jako instruktor lyžování se věnuje dětem jak na sjezdovce, tak ve volných chvílích mimo sjezdovku. Je držitelem profesní kvalifikace „Instruktor lyžování“ a interní kvalifikace „Instruktor školního lyžování“ a „Instruktor carvingu“.
Mezi jeho zájmy a koníčky patří i první pomoc. Jako zdravotník působí i jako „ Instruktor první pomoci“. Působí jako člen České resuscitační rady. Je držitelem osvědčení a certifikátů (Medic instruktor, Instruktor první pomoci, Emergency firs responder, CPR & AED & Oxygen firs, Zdravotník zotavovacích akcí, Pediatric Firs Aid a Life Support….a jiné). V roce 2016 začal Martin studovat večerně SZŠ v Brně obor zdravotnický asistent.
O jeho poctivé práci hovoří fotografie a spokojenost našich klientů.

img-loader img-loader img-loader