Aby se divadelní představení neproměnilo v horor


Chodíte alespoň občas do divadla? A všimli jste si někdy, že se tu také nachází nouzové osvětlení? V běžném denním režimu je spíše skryté a nenápadné, ale pokud by tu došlo k nějaké mimořádné události, pak se jedná o nejdůležitější technickou záležitost v celé budově. Abyste se po představení mohli vrátit domů – co dokáže panika, o tom se přesvědčilo již mnoho lidí. Bývají to nejnebezpečnější momenty při hromadném pobytu většího počtu osob na omezeném prostoru, a tím spíše, pokud se jedná o uzavřenou budovu.

hlediště v divadle

Divadlo sice skýtá několik desítek řad sedadel a velmi vysoké stropy kvůli dobré akustice, nicméně prostor pro pohyb osob v hledišti je docela omezený. Jestliže v divadle začne hořet anebo dojde k výpadku elektřiny a je třeba budovu opustit, začíná situace připomínat náběh na filmové drama. Lidé mají v panice tendenci prchat ven nikoli v poklidu, ale chaoticky. A i když jim můžete vysvětlovat hlasitým amplionem, aby se netlačili, ke strkanicím tu zřejmě stejně docházet bude. Jde však o to, aby vše proběhlo co nejrychleji a pokud možno hladce. A bez nouzového osvětlení by to vůbec nešlo.

koncert v divadle

Nouzová osvětlení slouží jako optický záchytný bod a lidé v divadle uvěznění postupují od jednoho světla k druhému a směřují k označeným východům. Velice důležité je zajistit, aby osvětlení mělo svůj vlastní nezávislý zdroj napájení, který bude v provozu minimálně po celou dobu evakuace objektu. Z technického hlediska se s tímto řešením počítá již při výstavbě budovy a při jeho elektrifikaci, ovšem na co se nesmí zapomenout, jsou i pravidelné revize nouzového osvětlení. Elektrikáři v průběhu revizí kontrolují všechny potřebné prvky a prověřují, zda bude zařízení připraveno být v provozu i za ztížených provozních podmínek, například při vyšší teplotě, zvýšené prašnosti, při šíření kouře z ohně nebo s využitím hasebních prostředků.