Co nabídnout zvířatům v zimě?


Pro volnÄ› žijící zvířata je zimní období tím nejtěžším z celého roku. Nejenže musí snášet chlad, ale a vyrovnat se musí i s nároÄným pohybem na snÄ›hu, zamrzlými kalužemi s vodou a hlavnÄ› s nedostatkem potravy. ObzvláštÄ› ptáci jsou za každé semínko vdÄ›Äní. Tím nejlepším, co pro nÄ› můžeme udÄ›lat, je zaÄít už pÅ™ed příchodem tuhé zimy sypat do krmítka, upevnÄ›ného na kmeni stromu v zahradÄ›, potÅ™ebnou stravu. SluneÄnice je pro zaÄátek tím nejlepším Å™eÅ¡ením. Tímto způsobem pÅ™ikrmování si na krmítko zvyknou a v krutých mrazech už budou vÄ›dÄ›t, kde je sezobnout. A na hostinu upozornit i ostatní ptáky.

Co nabídnout zvířatům v zimě?

Do ptaÄích krmítek je možné rovněž nasypat i semena lnu, prosa, máku, Å™epky Äi rozdrcené ovesné vloÄky. A vůbec nevadí, pokud nÄ›které z nich vypadnou na zem. ChocholouÅ¡i, jíkavci a pÄ›nkavy je z ní zobou radÄ›ji než z krmítka. Už po týdnu lze poznat, které ze semen chutná ptaÄím hostům nejvíce. A podle toho pÅ™izpůsobit nabídku. Brhlíci a strakapoudi mají rádi drcené oÅ™echy a kosové a drozdi dávají pÅ™ednost jak jablkům, tak jeÅ™abinám. Ty lze zavÄ›sit přímo na vÄ›tve stromů, anebo položit na okenní parapet. Na tukových lojových koulích si nejvíce pochutnají brhlíci, sýkorky a strakapoudi. Kterých bývá v naÅ¡ich zahradách nejvíce. A zapomenout nesmíme ani na misku teplé vody, kterou je potÅ™eba nÄ›kolikrát dennÄ› doplnit.

Mají ráda i jablka

PÅ™i zimní procházce do přírody je potÅ™eba myslet i na tato zvířata. Pokud cesta povede kolem vodní plochy, vezmÄ›te do kapsy suché rohlíky. Které mají vodní ptáci v oblibÄ›. Labutím je možné nabídku zpestÅ™it i vaÅ™enou rýží, bramborami Äi tÄ›stovinami. Které jim necháte ležet na bÅ™ehu. Za odÅ™ezky masa a vnitÅ™ností budou zase vdÄ›Äní racci. O zvířata v lese se sice pÅ™es zimu starají mysliveÄtí hospodáři, ale když pÅ™ineste na pÅ™ilepÅ¡enou taÅ¡ku lískových oříšků a sáÄek kaÅ¡tanů, budou ráda. Mnohá lesní zvířata nepohrdnou ani bramborami, Å™epou, mrkví. StejnÄ› tak ovocem. HruÅ¡ky a jablka jsou v zimÄ› vítanou zmÄ›nou jídelníÄku. Pokud si nejste jisti, poraÄte se s odborníky.