Jak je to s dotačním programem na FVE


Dotace na solární panely je téma, které zajímá mnoho nadšenců do těchto systémů. Někteří z nich mohou předpokládat, že jim bude Slunce vyrábět elektřinu zdarma, a že k tomu ještě přispěje stát, například v rámci podpory ekologie. Ve skutečnosti je to trochu jinak a měli bychom znát podrobnosti.

Dotace není pro každého – firma, která vám bude zařízení instalovat, se vždy postará o to, abyste dotaci na fotovoltaiku získali, v tom problém není. Ve hře je něco jiného, jde tu zejména o zisk, o peníze, které se státu v případě poskytnutí dotace vrátí v budoucnu. Poskytování dotací totiž podmiňují některé důležité okolnosti:

fotovoltaika na domě

Přidělené popisné číslo nemovitosti – dotaci můžete získat kromě rodinného domu s číslem popisným i pro vaši chatu, ale pouze s podmínkou, že tu máte zajištěn trvalý pobyt, a prokážete, že tu trvalý pobyt máte zřízený již dva roky.

Připojení k energetické soustavě – kdo žádá o státní dotaci pro ostrovní fotovoltaiku, která je zcela nezávislá na elektrické rozvodné síti, nemůže si být pokaždé jistý, že ji získá, ačkoli se prokazatelně chová ekologicky a nezatěžuje přírodu výrobou elektřiny z fosilních paliv nebo z jádra (tepelné či jaderné elektrárny). A proč ji nedostane? Protože není připojen k distribuční soustavě, a tím pádem se nachází mimo státní sektor, který z výroby elektřiny solárními panely má také svůj profit. Dotaci lze však získat i v rámci výjimky, pokud není objekt elektrifikován (což ale nebývá tak často), nebo nemáte povolení od provozovatele rozvodné sítě připojit do ní vaši fotovoltaiku. Jestliže však chcete mít ostrovní systém tam, kde je elektřina již zavedena, dotaci obdržíte pouze pro ohřev užitkové vody.

montáž fotovoltaiky

Provoz zařízení po dobu deseti let – aby se státní dotace vyplácela i státu, musí z vás „něco mít“, a to je podmíněno tím, že bude vaše zařízení, připojené k distribuční soustavě, připojené po dobu alespoň deseti let, s výkonem zhruba tří čtvrtin svého reálného maxima.