Závody a soutěže.


Už ve Å¡kolce se snaží uÄitelky vést dÄ›tiÄky k pohybu a následnÄ› k různým soutěžím. NÄ›kteří rodiÄe to vnímají pozitivnÄ› protože oni samy vedou svoje dÄ›ti k pohybu a následnÄ› k nÄ›jakému sportu. Jestli vzbudili v dítÄ›ti zájem mÄ›li by se tomu maximálnÄ› vÄ›novat, aby to mÄ›lo smysl. A tak obÄas zaÄíná ve Å¡kolce vyrůstat malý hokejista nebo karatistka. To je sice výjimeÄné ale právÄ› z tÄ›chto dÄ›ti rostou sportovci, kteří nás reprezentuji v cizinÄ› a my pak můžeme být na nich pyÅ¡ní. My ostatní se pak dÄ›líme na ty, které to vůbec nebaví a jsou pozdÄ›ji ve Å¡kole ve vÅ¡ech soutěžích poslední a ty kteří to dÄ›lají, protože rádi soutěží. JistÄ› že nemůžeme být vÅ¡ichni mistÅ™i svÄ›ta, ale nÄ›co pro své zdraví udÄ›lat můžeme.

běžecká dráha

Takový celoroÄní bÄ›h nebo plavání posílí imunitu, ÄlovÄ›k pÅ™i tom vypne mozek a relaxuje. Pak to na nÄ›m vidÄ›t doma i v práci. Není takový nervózní ani unavený. SamozÅ™ejmÄ› nesmíme zapomenout na diváky. Ty taky provozuji sport. Ku příkladu se zúÄastňují zápasu a fandí svému týmu. HráÄům se pak opravdu líp hraje, takže když vyhrají je to takové spoleÄné vítÄ›zství jak fanouÅ¡ků, tak hráÄů. A když se nezadaří není nutno věšet hlavu příštÄ› to vyjde. Taky je hezké, když se fanouÅ¡ci rozhodnout podpoÅ™it svůj sportovní tím i v jiné mÄ›stÄ› nebo státÄ›. Takové mistrovství svÄ›ta nebo olympiáda je toho příkladem.

běh a běžci

A jeÅ¡tÄ› bychom zapomnÄ›li na ty, kteří fandí u televize nebo v baru u piva. To vÅ¡e je taková forma sportu. Takže tu máte zastoupení aktivních i pasivních sportovců. Profesionálu i amatéru. Sport si vyžaduje celého ÄlovÄ›ka a oddanost na sto procent. UrÄitÄ› jste slyÅ¡eli o dvou nebo tří fázových trénincích. Není to nic příjemné, ale výsledek mnohdy stojí zato. Takže vÅ¡em tÄ›m pÅ™eji hodnÄ› úspÄ›chů a nám ostatním aÅ¥ se pÅ™i bÄ›hu moc nezadýcháme a pÅ™i plavání aÅ¥ jsme víc nad hladinou než pod ní. Sláva sportu.