Důležitý pohyb


Já si myslím, že v dnešní době lidé opravdu dávají přednost sportu, a to jakémukoliv sportu, protože podle mého názoru sport je velice důležitý. A není důležitý jenom třeba pro vzhled postavy a nebo také pro takový kosmetický efekt, ale také hlavně pro zdraví. Já si totiž myslím, že lidé, kteří by vůbec nesportovali, tak by na tom byli opravdu hodně špatně a to špatně nejenom třeba tak, že by měli špatnou fyzickou kondici, ale také hlavně kvůli tomu, že by třeba byli takoví unavení. Ono se to možná zdá jako paradox, ale věřte, že když lidé nebudou vůbec sportovat a nebudou se jakkoliv hýbat, tak budou samozřejmě unavení.

Já o své zdraví pravidelnÄ› peÄuji.

Protože jejich tÄ›lo potÅ™ebuje samozÅ™ejmÄ› také se pořádnÄ› zapotit, pořádnÄ› rozdýchat, vydýchat a tak podobnÄ›. A tohle jim právÄ› zprostÅ™edkuje jedinÄ› sport, jinak by to asi ani neÅ¡lo. Proto si myslím, že lidé by vůbec nemÄ›li zanevřít na pohyb. Například moje maminka mi stále dokola opakuje, že ona doma stále jenom uklízí, že to je také pohyb. SamozÅ™ejmÄ›, že to je pohyb, ale takový monotónní pohyb. TÅ™eba u toho samozÅ™ejmÄ› nedÄ›lá žádné sedy, lehy nebo tak podobnÄ›, takže ona by vlastnÄ› mÄ›la svůj úklid doplnit také tÅ™eba alespoň dvÄ›ma Äi tÅ™ema cviky, které by tÅ™eba aspoň dÄ›lala tÅ™ikrát nebo ÄtyÅ™ikrát týdnÄ›, aby její tÄ›lo se více protáhlo a procviÄilo.

Bratr jezdí rád na skateboardu.

A cviÄení a jakýkoliv pohyb je také dobrý pro naÅ¡e srdce. A celkovÄ› také pro kardiovaskulární systém. Já sama za sebe opravdu peÄuji o svůj kardiovaskulární systém. A peÄuji také pravidelnÄ› o zdraví, dÄ›lám aerobik, sice jenom dvakrát týdnÄ› na půl hodiny, ale tohle staÄí. Myslím si, že každá žena chce vypadat skvÄ›le, a to nejenom skvÄ›le tak, že nebude mít vrásky na pleti, ale také hlavnÄ› kvůli tomu, že bude mít pÄ›knou postavu, tedy alespoň u mÄ›. A za tohle se vůbec nestydím. Moje maminka mi tÅ™eba říká, že když už mi je tÅ™icet pÄ›t let, takže už nemám o sobÄ› tolik peÄovat, že už je to jedno.