Krásy života


Krásy života 

Už jste se nÄ›kdy vydali do mÄ›sta, jenom tak, za cílem dát si nÄ›co dobrého na zub a udÄ›lat si radost? ÄŒasto zapomínáme, že právÄ› ty nejmenší radosti jsou ty nejvÄ›tší. Hned vám vysvÄ›tlím, o Äem mluvím. ÚplnÄ› úžasné je to, když si umíte udÄ›lat radost. Dám vám příklad – máte Å¡patný den a sedíte doma a v depresích. ProÄ se trápit, když venku na vás Äeká zábava a malé radosti? Plno lidí si to neuvÄ›domuje, ale i maliÄkost v podobÄ› kvÄ›tiny, nÄ›Äeho sladkého, vonné svíÄky nebo Äasopisu dokáže hroznÄ› moc zlepÅ¡it náladu. A to takovým způsobem, že budete mít zase dobrou náladu. A i když by si nÄ›kdo možná mohl říct, že takové “blbosti” pÅ™ece ÄlovÄ›ku nemůžou zlepÅ¡it den, ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů to opravdu funguje.

s

Já sama tohle dÄ›lám. Když mám Å¡patnou náladu, snažím se v ní neutápÄ›t a místo toho se snažím, abych mÄ›la zase dobrou náladu a byla v pohodÄ›. Takže si sem tam zajdu na kafe, na nÄ›co dobrého k snÄ›dku, nebo si koupím nÄ›co hezkého, co se mi líbí už dlouho. ProÄ taky ne? Život je jenom jeden a mÄ›li bychom si ho užívat se vším vÅ¡udy. Proto se zbyteÄnÄ› nestresujte a vyražte do mÄ›sta mezi lidi udÄ›lat si taky radost. Každý ÄlovÄ›k si zaslouží mít radost a být Å¡Å¥astný a nemá cenu být v depresích. Já taky obÄas mívám takovou depresivní náladu, kdy mám pocit, že svÄ›t je Äerný, nic se mi nedaří a mám hrozné myÅ¡lenky.. ale druhý den už je to pÅ™esnÄ› naopak.

jidlo

Na tyhle nálady mi právÄ› pomáhají tyhle radosti a nebo spánek. Spánek je prostÄ› nÄ›co, co mnÄ› pomáhá skoro vždycky. A jsem hroznÄ› ráda, že už alespoň trochu vím, jak se svými náladami a depresemi pracovat. Dříve to bylo naopak a nevÄ›dÄ›la jsem vůbec nic a cítila jsem se ztracenÄ›. TeÄ se cítím daleko lépe a vyrovnanÄ›ji. A jsem ráda, že jsem si naÅ¡la způsob, jak z deprese vybruslit. Tak to taky zkuste, tÅ™eba vám to pomůže, já si myslím že ano.