Technika a vesmír


Podle mého názoru si myslím, že technika je tady opravdu skvÄ›lá. A že by techniku také nemÄ›l nikdo odsuzovat. Znám totiž opravdu hodnÄ› lidí, kteří stále nadávají na techniku a že technika bere veÅ¡kerý volný Äas. Jenomže tohle není vůbec žádná pravda, vemte si, že jsou nÄ›kteří lidé, kteří s technikou pracují opravdu každý den, aby vynalezli nÄ›co, co nám lidem zpříjemní život. Nebo aby vynalezli nÄ›co, díky Äemuž my lidé budeme zdravÄ›jší a budeme se také cítit lépe. Už si jenom vemte tÅ™eba dýchací přístroje, tÅ™eba na podporu dýchání pÅ™i operaci. A nebo tÅ™eba lidé také potÅ™ebují dýchací přístroje, když se chtÄ›jí potápÄ›t, je to tÅ™eba sportovní potápÄ›ní a myslím si, že bez nÄ›jakého skafandru nebo nÄ›Äeho podobného by se nikdo nikam nedostal.

Bez techniky to někdy nejde.

Technika je také potÅ™ebná tÅ™eba ve vesmíru, tam je toho opravdu hodnÄ›, ale myslím si, že asi každý ÄlovÄ›k by se také chtÄ›l nÄ›kdy v životÄ› alespoň jednou podívat do vesmíru. Jenomže nÄ›kdy je to opravdu hodně složité a tam se dostane jenom vyvolený. Ale pÅ™edpokládám, že tÅ™eba díky vyspÄ›lé technice se tÅ™eba ÄlovÄ›k do vesmíru už normálnÄ› podívá tÅ™eba za sto padesát let. TÅ™eba tam už za sto padesát let budou normálnÄ› létat rakety a podobnÄ›. Co já vím, já už za sto padesát let tady nebudu a ani vy, kdo Ätete tento Älánek tak za tolik let tady také už nebudete.

I hasiÄi potÅ™ebují dobrou techniku.

Myslím si, že tÅ™eba moje vnouÄata už mají takovou Å¡anci, že by se tÅ™eba nÄ›kdy do vesmíru podívali, ale myslím si, že to bude pÄ›knÄ› mastné, že to bude opravdu hodnÄ› drahé. KlidnÄ› bych se nebála říct, že tÅ™eba jedna cesta tam a zpátky vyjde tÅ™eba na milion korun. A tak v tom případÄ› tedy nevím, jestli by si tohle je moje vnouÄata mohla dovolit. To abych jim Å¡etÅ™ila už teÄ, jenom aby se podívali tÅ™eba na hodinu do vesmíru. A tohle vÅ¡echno, jenom díky technice. Kdyby technika nebyla, tak ani nevíme, že nÄ›jaký vesmír snad vůbec existuje.