Kvalitní technologie


V dneÅ¡ní dobÄ› je technika opravdu hodnÄ› vyspÄ›lá a také důležitá. Myslím si, že mnoho lidí by se bez dneÅ¡ní techniky ani vůbec neobeÅ¡lo, protože díky technice také vydÄ›láváme peníze a zastáváme opravdu mnoho pracovních pozic. Také je prima, že díky technice je svÄ›t vyspÄ›lejší a také rychlejší a také více na takové kvalitnÄ›jší úrovni. Myslím si, že nebýt techniky anebo poÄítaÄů Äi umÄ›lé inteligence, tak by svÄ›t byl zase o nÄ›co více pozadu a bylo by to vÅ¡echno nároÄnÄ›jší. Chápu a rozumím tomu, že nÄ›kde jsou lidé na techniku také opravdu hodnÄ› naÅ¡tvaní, že jim tÅ™eba technika a nebo umÄ›lá inteligence berou jejich zamÄ›stnání.

Pamatujete si na staré fotoaparáty?

Také už je Äasté, že operace klidnÄ› udÄ›lá na dálku lékaÅ™, který je i tisíc kilometrů daleko. DÄ›lá se to roboticky, dálkovÄ›. Je to vÅ¡echno o technice, proto je opravdu hodnÄ› důležité, aby technika vždycky opravdu stála za to, a aby byla dostateÄnÄ› nÄ›kolik let testovaná, jestli opravdu funguje a pracuje na propracovaném a pÅ™esném principu. PÅ™edpokládám, že mnoho lidí by chtÄ›lo mít takovou techniku, která je úplnÄ› bezvadná a která vždycky vyÅ™eší úplnÄ› vÅ¡echno, co vy si pÅ™ejete.

Můj otec se také zajímá o techniku.

Nebo že ta technika a nebo poÄítaÄe budou fungovat. PÅ™esnÄ› tak podle vaÅ¡eho přání a tak, aby jste vÄ›dÄ›li, že se na tuto techniku a nebo elektroniku také můžete vždycky na sto procent spolehnout. My s bratrem máme každý svůj poÄítaÄ. Můj bratr mÄ›l poÄítaÄ jako první. Protože si vydÄ›lával první a to o dva roky dříve, takže si pořídil krásný poÄítaÄ. A i, když to byl jeho úplnÄ› první poÄítaÄ, tak byl opravdu na Å¡piÄkové úrovni, protože bratr pracuje jako IT technik a také je dokonce manažer, takže on potÅ™ebuje opravdu kvalitní techniku a také poÄítaÄ. Bratr říká, že se bez kvalitní techniky a bez kvalitního poÄítaÄe nebo notebooku vůbec neobejde, a to hlavnÄ› ne v jeho zamÄ›stnání, kde musí být stále online.